ربات ساز فروشگاهی
لوگوی پیام رسان بله

آموزش فعال سازی دکمه مدیریت در پیام رسان بله


1-برای این کار کافی است به پنل مدیریت ربات خود در تلگرام مراجعه نمایی سپس دکمه اتصال به بله را لمس نمایید.

2-ربات برای شما پستی مانند عکس زیر ارسال مینمایند.

3-کافی است متن پست را کپی نموده و سپس در ربات خود در پیامر سان بله وارد نمایید تا مدیریت ربات خود را به دست بگیرید.